وب سایت در حال به روز رسانی است. از شکیبایی شما سپاسگزار هستیم.

منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گروه های کالایی
محــــاســــــبه
قیمت ریالی
LOADING

پر بازدیدترین ویدئو ها

فروشگاه

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی APKT 1003PDTR-GC350M
  تعداد موجود : ١٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :DCMT11T308-HMP NC3020
  تعداد موجود : ۹ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • DREAMER 3D PRINTER

  سازنده : Flashforge
  شماره فنی : 10456
  تعداد موجود  : موجود نیست
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Kennametal  
  شماره فنی : CNMM190612RP
  تعداد موجود : ۵ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Oil filter

  سازنده : Atlas Copco
  شماره فنی : 1614806500
  تعداد موجود: ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Terminal Block, for serial interface

  سازنده : ABB
  شماره فنی : 3BDM000160R1
  تعداد موجود : ۳ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • T-SLOT CUTTER

  سازنده : URT  
  شماره فني : D36*T20.0XOAL103
  تعداد موجود :  ٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • END MILL

  سازنده : URT  
  شماره فنی : D8.01*FL15*OAL70*SD8.0
  تعداد موجود :  ١٨ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Taegutec  
  شماره فنی : SNMM120412RH TT5100
  تعداد موجود :  ٥ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • PCD INSERT

  سازنده : David Richards
  شماره فنی : R590-1105H-PC5-NL DR-PCD
  تعداد موجود : ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید 

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی 16NR 100 ISO GC10F
  تعداد موجود : ۲۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Ceratizit
  شماره فنی : DCXT11T308FN-LMR
  تعداد موجود: ۸ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : APKT1003PDER-TCM P354M
  تعداد موجود : ۸۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • MEAS CHAMBER

  سازنده : ABB
  شماره فنی : ۷۴۶۷۸۹
  تعداد موجود : ۱ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : TNMG 2204 16-HR NC3020
  تعداد موجود : ۱۰۴۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : SPKN 1203 EDR K15
  تعداد موجود : ۲۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : APKT 1003PDER-SCM ACP 2235
  تعداد موجود : 4 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : SNMX 1205 ANN GC15 CI-3272
  تعداد موجود : ۶۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Kennametal  
  شماره فنی : LNEQ1250R04 KC994M
  تعداد موجود : 65 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • FILTER CLOTH

  سازنده : شرکت آمریکایی
  شماره فنی: SAN 1182
  تعداد موجود : ۱۰۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : TPKN 2204 PDR k15
  تعداد موجود : ۱۹ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Oil Filter kit

  سازنده: Atlas Copco
  شماره فنی : 1630040699
  تعداد موجود : ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Taegutec  
  شماره فنی : SPMG060204DGTT7400
  تعداد موجود :  ١٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : CNMA120408K15
  تعداد موجود : ۵ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • T-SLOT CUTTER

  سازنده : URT  
  شماره فني D45*T24.0*OAL 113
  تعداد موجود :  ٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : SECO TOOLS  
  شماره فنی : APFT1604PDTL-D15T200M
  تعداد موجود : ٩ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی :SPAN 1203 EDTR (RH) P30
  تعداد موجود : 550 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • PCD INSERT

  سازنده : David Richards
  شماره فنی : SPCN 1203 EDR AO DR-PCD
  تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • SCROLL SAW MULTICUT

  سازنده : Henger
  شماره فنی : 01840000
  تعداد موجود  : موجود نیست .
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • END MILL

  سازنده : URT  
  شماره فنی : D12.5XD14.6XL40XL53XOAL140
  تعداد موجود :  ٩ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Air Compressor Oil Filter

  سازنده: Atlas Copco
  شماره فنی : 1614727300
  تعداد موجود : ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :RPMM120400 NCM335
  تعداد موجود : ١٠٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • T-SLOT CUTTER

  سازنده : URT  
  شماره فنی :D50*T28.0*OAL 124
  تعداد موجود :  ٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :TPKN2204PDSR-SU
  تعداد موجود : ٥٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • HSS DRILL

  سازنده : Magafor
  شماره فنی :Drill Dia.3
  تعداد موجود : ۹ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Taegutec  
  شماره فنی : TPKN2204PDTR-EMTT8020
  تعداد موجود :  ١٨ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : APKT 1604 PDER -SCM  ACP2235
  تعداد موجود : ۷۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :NC3020
  تعداد موجود : ١٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :VBMT110204-HMP
  تعداد موجود : ۸ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی :16ER 100 ISO GC10F
  تعداد موجود : 10 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : CI2856K15IH30050S
  تعداد موجود : 20 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

راهنمای قطعات

 • الکترودهای الکتروشیمیایی

  الکترود معمولاً وسیله ای برای اندازه گیری پارامترهای الکتروشیمیایی مانند pH ، پتانسیل کاهشی یا غلظت یونی است. انواع دیگر شامل آنهایی است که در جوشکاری قوسی الکتریکی ، لحیم کاری یا اتصال به زمین ...

  ادامه مطلب
 • صفحه کلیدهای ضدضربه

  صفحه کلیدی که قابلیت دستکاری ندارد محکم است و اغلب برای استفاده داخلی و خارجی از جنس فلز یا ضدآب ساخته شده است. کاربردها این دستگاه ها را درجایی که ریسک و خطر احتمالی وجود دارد نصب می کنند مخصوص...

  ادامه مطلب
 • رله الکترومکانیکی

  رله الکترومکانیکی یک سوییچ الکتریکی کنترل شده است. زمانی که سیم پیچ دارای انرژی می شود، میدان مغناطیسی ناشی از آن اتصال قابل حرکت را که به صورت گالوانیکی از عناصر کنترلی جداشده اند را حرکت می ده...

  ادامه مطلب
 • ترازوهای دقیق

  ترازوهای دقیق برای اجرای وظایف روزانه در محیط آزمایشگاهی طراحی شده اند. آن ها دارای ویژگی های هستند از جمله؛ زمان پاسخگویی سریع، عملیات آسان و لوازم جانبی کاربردی که باعث ساده سازی و تسهیل در ا...

  ادامه مطلب
 • دستگاه شات بلاست

  دستگاه شات بلاست در یک مدار بسته برای تصفیه سطحی محصولات فلزی چدن یا فولاد استفاده می شود. این ذرات کوچک و ساینده از اشکال مختلف را با سرعت بالا در برابر یک محصول فلزی برای تمیز کردن یا داشتن ویژ...

  ادامه مطلب
 • سنگ شکن ضربه ای

  سنگ شکن ضربه ای با ضربه های تکراری و مطلوب بلوک های سنگی را به قطعات کوچکتر با اندازه دلخواه خرد می کند. چکش های روی روتور دوار، مواد را در مقابل سندان ها یا صفحات محفظه خردکننده هل می دهند و آن را...

  ادامه مطلب
 • منبع تغذیه

  منبع تغذیه یک سیستم مستقل یا زیر مجموعه سیستم است که انرژی الکتریکی مورد نیاز برای عملکرد دستگاه را تأمین می کند. منبع اصلی انرژی معمولاً توسط یک شبکه برق (مستقیم ، متناوب ، تک فاز یا سه فاز) تام...

  ادامه مطلب
 • میز بالابر با مکانیزم قیچی

  میز بالابر با مکانیزم قیچی میزی است که برای بالا بردن یا پایین آوردن بار هایی با وزن سنگین استفاده می شود. بعضی از مدل های بالابر دارای چرخ هایی هستند که یاعث راحت تر شدن حرکت میشوند. کاربردها ...

  ادامه مطلب
 • شاخص های دیجیتال

  شاخص دیجیتال(اندیکاتور) داده های عددی را که معمولاً از اندازه گیری های خود است، نمایش می دهد. این برنامه قابل برنامه ریزی و همگانی یا طراحی شده برای نوع خاصی از اندازه گیری است. کاربردها: این دس...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ژنراتور

  دستگاه‌های ژنراتور زیر مجموعه سیستم‌های قدرت میباشندکه برق آماده به کار، پشتیبانی و اضطراری را برای سیستم‌هایی که از شبکه برق خارج هستند تامین می‌کنند. کاربردها: دستگاه‌های ژنراتور در سی...

  ادامه مطلب
 • حلقه لغزشی ) اسلیپ رینگ)

  حلقه های لغزشی با حفظ کردن اتصال الکتریکی بین قسمت ثابت(استاتور) و قسمت چرخشی(روتور) جریانی مداوم برای چرخش های چندگانه فراهم می کنند. در این نوع عملکرد، اتصال ساده کابل ها نقشی ندارد. کاربردها ...

  ادامه مطلب
 • مقاومت سیم پیچ

  مقاومتهای سیم پیچ از سرب یا از نوار فلزی موجدار بر روی تکیه گاه سرامیکی تشکیل شده است. آنها همراه جریان های قوی استفاده میشوند و می توانند به طرز چشمگیری گرم شوند. سیم پیچ توسط یک پوشش نگهداری می ...

  ادامه مطلب
 • جک استاکر برقی

  از استاکرهای برقی برای بلند کردن و حمل پالتها در صنعت انبارداری استفاده می شود. با چنگال های جلویی که به دکل متصل شده اند، با باتری سنگین کار می کنند.مدلهای آن در سه نوع، راه پیما، ایستاده و نشست...

  ادامه مطلب
 • سوئیچ دوار

  سوئیچ دوار یک کنترل دستی با چند موقعیت است. می تواند جریان الکتریکی را به صورت مستقیم خاموش و روشن کند. چیدمان مکانیکی داخلی و پیکربندی سیم کشی اش می تواند پیچیدگی ترکیبات عملیاتی اش را تعریف کن...

  ادامه مطلب
 • جک پالت

  از جک پالت (پالت تراک)برای بلند کردن و حمل پالت (پر یا خالی) از یک منطقه به منطقه دیگر در اماکن صنعتی استفاده می شود. چنگالهایی که توسط دو چرخ جلو نگه داشته می شوند برای بلند کردن پالت به صورت هیدرو...

  ادامه مطلب
 • سیلندر هیدرولیکی

  سیلندر هیدرولیک از یک پیستون تشکیل شده که در داخل یک لوله توخالی میلغزد و و با فشار مایع حرکت می کند. پیستون یا لوله معمولا ماشین کاری میشود. فناوری ها دستگاه های سیلندر هیدرولیکی دارای دو حالت...

  ادامه مطلب
 • کارت های رابط

  کارت های رابط کارت های رایانه ای است که به صورت داخلی ، در گذرگاه های (bus) مادربرد (PCI ، ISA و غیره) یا گذرگاه جانبی مانند USB تعبیه شده است. آنها می توانند عملکردهای موجود (بخصوص ارتباطات و شبکه) را گست...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ژنراتور دیزلی

  دستگاه ژنراتور دیزلی شامل یک موتور دیزلی است که آلترناتور راهدایت می‌کند تا الکتریسیته تولید کند. دستگاه ژنراتور دیزلی بصورت ثابت یا قابل حمل هستند. مدل‌های مختلف آن از چندین کیلوگرم تا چندی...

  ادامه مطلب
 • دستگاه های سنجش انرژی الکتریکی

  دستگاه های سنجش انرژی ، مقدار انرژی الکتریکی تولید شده توسط مولد و مقدار انرژی مصرف شده توسط بار الکتریکی (مقاومت) را اندازه می گیرد. کاربردها این دستگاه ها برای مدیریت تولید برق یا مصرف دستگاه...

  ادامه مطلب
 • سختی سنج ویکرز

  سختی سنج های ویکرز و برینل، شباهت های کاربردی بسیاری دارند. در این دستگاه ها، میزان سختی توسط فرورونده(هایی) هدایتگر سنجیده می شود. کاربردها این نوع سختی سنج ها عمدتاً برای آزمایش میزان مقاومت ...

  ادامه مطلب
 • روانکاری کمپرسور

  روغن کمپرسور از پایه فرآورده های نفتی با مواد افزودنی شیمیایی یا معدنی تشکیل شده است. این مواد افزودنی برای بهبود ویژگی روان کننده مانند (گرانروی) ویسکوزیته ، نقطه ریزش و مقاومت در برابر اکسیدا...

  ادامه مطلب
 • اسکنرهای سه بعدی

  از جمله کاربردهای اسکنر های سه بعدی در صنعت می توان به، نمونه سازی سریع، مهندسی معکوس و بازرسی کیفی محصولات اشاره کرد. در محیط های پیچیده صنعتی، قطعات کاری و همچنین فرآیندهایی که نیاز به اندازه ...

  ادامه مطلب
 • لودسل ها

  لودسل(حسگر نیرو) نوعی مبدل است که توانایی این را دارد نیرو را در موقعیت های مختلف اندازه گیری و سپس به امواج الکتریکی تبدیل کند. کاربردها صنعت رباتیک، ماشین سازی و هوانوردی از جمله صنایعی هستند...

  ادامه مطلب
 • سنسورهای دمای مقاومتی

  سنسورهای دمای مقاومتی (RTD) مقدار فیزیکی اندازه گیری شده دما را به یک سیگنال خروجی الکتریکی تبدیل می کند. عملیات آن بر اساس تغییر بررسی شده در مقاومت الکتریکی یک ماده معین به عنوان تابعی از تغییر ...

  ادامه مطلب
 • اره های مدور

  از جمله اجزای مهم اره های مدور می توان به دیسک برش موجود در این اره ها که توسط یک موتور به شافت ( محور ) محرک وصل شده، اشاره کرد. این اره ها می توانند ثابت و یا قابل جابه جایی باشند. کاربردها از ای...

  ادامه مطلب
 • لوله های انقباض حرارتی

  لوله های انقباض حرارتی باعث ایجاد عایق الکتریکی و کرنش زدایی در انشعابات کابل ها، سیم ها، اتصالات پایانی و همچنین در دستگاه های الکتریکی می شوند. هنگامی که به این لوله ها حرارت وارد می شود، منقب...

  ادامه مطلب
 • پرس های هیدرولیک

  پرس هیدرولیک برای اعمال فشار بر مواد جهت تغییر شکل آن ها از سیال، معمولا نفت استفاده می کند. کاربردها از این قبیل پرس ها معمولا برای عملیاتی مثل ذوب کردن و کوبیدن استفاده می شود. فناوری ها عملک...

  ادامه مطلب
 • دوربین های CMOS

  دوربین CMOS حاوی یک سنسور نیمه هادی فلز اکسید مکمل است. کاربردها سرعت بالای سنسور CMOS در جمع آوری داده باعث شده که از این سنسور در دوربین های علمی با سرعت بالا استفاده شود (در هر ثانیه بیشتر از 1000 ت...

  ادامه مطلب
 • مانیتورهای ال سی دی

  این مانیتورهای ال سی دی دارای صفحه ای مسطح هستند که با استفاده از تکنولوژی کریستال مایع ساخته شده است. مانیتورهای ال سی دی به نوعی جایگزین مانیتورهای سی آر تی ( پرتو کاتدی ) شده اند تا بتوانند اطل...

  ادامه مطلب
 • کوره ی (پلیمریزاسیون) پخت

  کوره ی پخت با استفاده از گرما، موادکامپوزیت را پلیمره و ترکیب می کند. انواع مختلفی پیکربندی وجود دارد که شامل کوره های مخصوص پخت، عملیات تکراری (تونلی شکل) و افقی می باشد. عملیات از این کوره ها ...

  ادامه مطلب
 • کامپیوترهای تک بردی

  کامپیوتر تک بردی، مداری چاپی است که مانند یک کامپیوتر کامل دارای، سی پی یو(CPU)، رم، فلش مموری، اترنت، ورودی و خروجی و سایر ویژگی های یک کامپیوتر کاربردی است. بر خلاف کامپیوترهای معمولی، در این کا...

  ادامه مطلب
 • گلند کابل

  گلند کابل ها امکان عبور مستقیم کابل ها به درون قطعات الکتریکی را فراهم می کنند. آن ها برای حفاظت از کابل هایی که در معرض کرنش، لرزش، خم شدگی، گرد و غبار، رطوبت، دمای شدید، اختلاف فشار و تداخل های ...

  ادامه مطلب
 • سوییچ های قطع ارتباط

  سوییچ قطع ارتباط به عنوان یک قابلیت امنیتی درکنترل مدارهای الکتریکی استفاده می شوند. این سوییچ ها از وسیله های الکتریکی در هنگام سرویس کردن و یا بازرسی در برابر سوانح الکتریکی محافظت می کنند. ک...

  ادامه مطلب
 • درزگیر گرمایی

  درزگیرهای گرمایی به طور عمده در صنعت بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند تا چندین لایه از مواد ترموپلاستیک را به هم بچسباننده ، که در آن یک شیء بسته بندی می شود. انواع مختلفی از درزگیر های گرمای...

  ادامه مطلب
 • سوئیچ دوار

  سوئیچ دوار یک کنترل دستی با چند موقعیت است. می تواند جریان الکتریکی را به صورت مستقیم خاموش و روشن کند. چیدمان مکانیکی داخلی و پیکربندی سیم کشی اش می تواند پیچیدگی ترکیبات عملیاتی اش را تعریف کن...

  ادامه مطلب
 • رولبرینگ ساچمه مخروطی

  رولبرینگ های ساچمه مخروطی توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری سنگین را دارند. معمولا به صورت جفت نصب شده و رینگ های موجود در آن ها به حالت ((O یا ( (Xدر تماس باید یکدیگر قرارمی گیرند. بسته به نوع کاربر...

  ادامه مطلب
 • سه نظام مغناطیسی

  سه نظام های مغناطیسی، قطعات فرومغناطیسی را برای عملیات ماشین کاری در یک مکان نگه می دارند. این ابزارها از یک آهنربای دائمی استفاده می کنند که این آهن ربا با صفحات مسطحی که بر روی سه نظام قرار دار...

  ادامه مطلب
 • فلیتر هیدرولیکی

  فیلترهای هیدرولیک ، سیالی که در درون سیستم هیدرولیک قرار دارد را تصفیه می کند. آن‌ ها از اجزای ذرات فلزی, رطوبت و دیگر آلاینده‌ها محافظت می‌کنند. کاربردها تقریبا تمامی سیستم های هیدرولیک حاو...

  ادامه مطلب
 • گیربکس کاهنده

  گیربکس کاهنده نوعی نوعی گیربکس مونتاژ کننده است که در یک سیستم مکانیکی ضمن کاهش سرعت چرخشی، نیروی گشتاور را افزایش می دهند و برعکس( در این حالت به آن تقویت کننده می گویند) کاربردها گیربکس های ک...

  ادامه مطلب
 • ) راه انداز خطی ( محرک خطی

  محرک خطی، ابزاری است که حرکت های خطی را ایجاد می کند. کاربردها مدل های هیدرولیک در زمانی استفاده می شوند که نیروی بالابرنده مورد نیاز باشد، درحالی که نسخه های بادی واکنش و پاسخگویی سریعی را ارا...

  ادامه مطلب
 • نورد(آسیاب) غلطکی

  آسیاب(نورد) غلتکی دارای دو غلتک استوانه ای که به شکل موازی کنار یکدیگر قرار گرفته اند میباشد که با استفاده از آنها مواد را به انداز دلخواه پودر می کند. کاربردها آسیاب های غلتکی جایگزین سنگ آسیا...

  ادامه مطلب
 • روشنایی LED

  روشنایی LED از دیود پخشکننده نور استفاده می کند ، این روشنایی بسیار کارآمد بوده و عمر مفید بسیار بالایی دارند. این فناوری دما را کاهش داده و موجب صرفه جویی در انرژی الکتریکی می شود. کاربردها لامپ...

  ادامه مطلب
 • مدارشکن

  مدار شکن وسیله محافظت الکتریکی است که در صورت اضافه ولتاژ، اتصال کوتاه و یا نقص ایزوله ، نیروی برق کابل الکتریکی را قطع می‌کند. کاربردها: مدارشکن جهت محافظت از مدارها و ماشین‌ های الکتریکی در ...

  ادامه مطلب
 • مانیتورهای صفحه لمسی

  در مانیتورهای صفحه لمسی بر روی صفحه نمایشگر، دستگاه اشاره گری اضافه شده که عملکرد آن جایگزین موس و کیبورد است. این نوع مانیتورها با استفاده از سیستم، تماس با سطح صفحه را تشخیص، نسبت به هر گونه ل...

  ادامه مطلب
 • فلیتر هیدرولیکی

  فیلترهای هیدرولیک ، سیال درون سیستم هیدرولیک را تصفیه می کند. آن‌ها از اجزای ذرات فلزی, رطوبت و دیگر آلاینده‌ها محافظت می‌کنند. کاربردها تقریبا تمامی سیستم های هیدرولیک حاوی یک فیلتر هستند ...

  ادامه مطلب
 • خطوط تولید اکستروژن

  از خطوط اکستروژن در یک فرایند پیوسته برای تبدیل پلاستیک به محصولات مختلف دیگر استفاده می کنند. کاربردها در واقع هدف از ساخت این خطوط، تولید مداوم لایه های پلاستیک، ، فیبر و پروفیل و صفحات کاغذ...

  ادامه مطلب
 • ماشین حکاکی

  دستگاه حکاکی نوعی دستگاه دستی و یا خودکار است که با از بین بردن مواد سطحی، بر روی جسم حکاکی و یا علامت گذاری انجام می دهد. در این فرایند از تکنیک های مختلفی استفاده می شود: حکاکی مکانیکی: در این ف...

  ادامه مطلب
 • محفظه های آزمایش

  برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مختلف، ازاتاقک ها یا محفظه های آزمایش استفاده می کنند. از جمله این بررسی ها می توان به واکنش ماده در اثر فشار فیزیکی و یا هنگام مواجه با یک ماده شیمیایی دیگر...

  ادامه مطلب
 • مبدل حرارتی

  مبدل حرارتی گرمای ذخیره شده در یک سیال را به سیال دیگری منتقل می کند بدون اینکه اختلاطی در آنها ایجاد شود. تبادل گرما با اختلاف دما انجام می شود و گرما از ماده ای که سیالات را جدا کرده عبور می کند....

  ادامه مطلب
 • اتوکلاوهای آزمایشگاهی

  اتوکلاو آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای استفاده همزمان از گرما و فشار زیاد برای مواد خاص جهت استریل کردن مواد استفاده می شود. این کار اغلب با بخار بیش از حد انجام می شود. کاربرد...

  ادامه مطلب
 • سنگ شکن فکی

  سنگ شکن فکی دو صفحه عمودی دارد که در قسمت بالای سنگ شکن قرار دارند. مواد در قسمت بالایی دهانه سرازیری توسط صفحات وارد می شوند. صفحه متحرک در مقابل صفحه ثابت باز و بسته شده و با انرژی مکانیکی بلوک ...

  ادامه مطلب
 • لودر چرخ لاستیکی

  لودر چرخ لاستیکی یک ماشین با چرخ‌های دارای شاسی مفصلی و مونتاژ بازو است که یک سطل لودر بزرگ در جلو را نگه دارد. کاربردها معمولاً از لودرها برای جابجایی یا بارگیری مواد چسبنده (خاک، شن، واریزه و...

  ادامه مطلب
 • آشکارساز مادون قرمز

  آشکارساز مادون قرمز، طول موج های نور در طیف مادون قرمز را مشخص می کند که این نور برای چشم انسان مرئی است. کاربردها از این دستگاه ها برای تشخیص وجود گازهای انفجاری استفاده می شود. این دستگاه ها ه...

  ادامه مطلب
 • اتصالات هیدرولیکی

  برای اتصال یا جدا کردن عناصر سیستم های هیدرولیک فشار قوی و بسیار پر فشار از کوپلینگ هیدرولیکی استفاده می شود.استفاده از این دستگاه ها در کارهای عمومی ، صنایع خودرو ، هوانوردی و ساخت و ساز و حوزه ...

  ادامه مطلب
 • محافظ نوسان

  محافظ نوسان از مدارهای الکتریکی در برابر ولتاژ اضافی ناشی از صاعقه یا نوسان محافظت می کند .مانند یک مدار باز در طول عملیات عادی و مانند یک مدار کوتاه هنگام برخورد صاعقه عمل میکند. به طور کلی ، ار...

  ادامه مطلب
 • محفظه های برق

  از محفظه های الکتریکی برای محافظت کارکنان و تجهیزات الکتریکی در محیط های پرخطر استفاده می شود. کاربردها محفظه های الکتریکی در بسیاری از مراحل صنعتی مانند دماهای داخلی و بیرونی و یا در دمای با...

  ادامه مطلب
 • لامپ SMD

  لامپ SMD (دستگاه نصب سطحی) یک دیود نوری کوچک است که از طریق ته نشینی ایجاد می شود. کوچک سازی، فضای خیلی زیاد و قابل توجهی را ذخیره می کند و باعث می شود که چند عدد لامپ ال ای دی در یک خانه (مکان) یکسان ق...

  ادامه مطلب
 • موتور گیربکس هم محور

  موتور گیربکس هم محور موتوری است كه در آن محور های ورودی و خروجی با هم موازی هستند. این دستگاه می تواند از موتور های AC ، DC ، بدون جاروبک ، سنکرون (همگاه) ، آسنکرون (ناهمزمان) ، پله ای ، مغناطیس دائم...

  ادامه مطلب
 • دوربین های CMOS

  دوربین CMOS حاوی یک سنسور نیمه هادی فلز اکسید مکمل است. کاربردها سرعت بالای سنسور CMOS در جمع آوری داده باعث شده که از این سنسور در دوربین های علمی با سرعت بالا استفاده شود (در هر ثانیه بیشتر از 1000 ت...

  ادامه مطلب
 • شلنگ جمع کن

  این دستگاه با جمع کردن شلنگ در درون یک بشکه و فشرده کردن آن این امکان را فراهم می کند که هر اندازه از طول شلنگ که مورد نیاز است خارج شود. کاربردها شلنگ جمع کن ها مانع حرکت شلنگ های هوای فشرده در ه...

  ادامه مطلب
 • تسمه های دندانه ای

  تسمه تایم دارای دندانه هایی است که از لغزش جلوگیری می کند. این کار باعث می شود که حرکت بدون اینکه سرعت تغییری کند به صورت زنجیره یا دنده انتقال یابد. تسمه سطح در مقابل این تسمه ها قرار دارند و می ت...

  ادامه مطلب
 • دوربین های مادون قرمز

  دوربین مادون قرمز، دوربینی است که به طول موج های مادون قرمز حساس است. کاربردها کاربردهای دوربین مادون قرمز بی شمارند. از این دوربین ها در دوربین های مدار بسته دید- شب استفاده می شود. از این دورب...

  ادامه مطلب
 • فشرده ساز ضایعات

  هدف از طراحی این دستگاه فشرده سازی و کاهش حجم پسماندهای مختلف است. کاربردها از جمله کاربردهای چنین دستگاه هایی می توان به بکارگیری آن ها در کامیون های حمل زباله و یا به عنوان یکی از تاسیسات مور...

  ادامه مطلب
 • پرده نوری

  پرده نوری از یک صفحه نمایش غیرقابل رویت از نور مادون قرمز استفاده می کند تا با نظارت بر مناطق قابل دسترسی بر محیط های عملیاتی و محدود بتواند از پرسنل و دستگاه ها در برابر صدمات محافظت کند. قطع یک ...

  ادامه مطلب
 • شکل دهنده ی حرارتی

  شکل دهنده های حرارتی ، ورق پلاستیکی را به شی ای با شکل از پیش تعیین‌شده، تبدیل می کنند. کاربردها این دستگاه ها برای شکل دادن و قالب دادن به شیشه و پلاستیک به کار می روند. با این حال، آن‌ها عموما...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ماشینکاری سی ان سی

  دستگاه فرز کاری از تیغه فرز دوار استفاده می کند تا مواد را از قسمت هایی که ماشینکاری می شوند خارج کند. کاربردها این دستگاه ها در ساخت قطعات فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. فن آوری ها دستگاههای...

  ادامه مطلب
 • اکسترودر تک پیچه

  اکسترودر تک پیچه نوعی دستگاه پرس است که مواد را تحت دما و فشار بالا وارد محفظه ی خود می کند. این اکسترودرها می توانند اشیایی با طول های مختلف با سطح مقطعی متناسب با دهانه ی خروجی دستگاه تولید کنن...

  ادامه مطلب
 • یونیون های دوار

  یونیون های دوار، کاپلینگ هایی خودکار و مستقل هستند که از نشت سیال های در حال انتقال(بخار، آب، هوا و روغن) به قسمت های انتهایی ماشین دوار جلوگیری می کنند. وجود چندین کانال و پورت باعث توانایی آن ه...

  ادامه مطلب
 • چرخ سنگ زنی

  چرخ سنگ زنی ، یک دیسک یا سیلندر برای ماشینکاری از طریق عمل ساینده یا برش یا برای تیز کردن ابزارهای برش است. این دستگاه بر روی چرخ یا ماشین ابزار نصب می شود. کاربردها این دستگاه ها در مهندسی مکانی...

  ادامه مطلب
 • لیزر دیودی

  لیزر دیودی، یک لیزر جامد و نیمه رساناست. در هر دیود، اتصال p-n با استفاده از پمپاژ یا تزریق الکتریکی تقویت می شود. دیود تکی و تنها قدرت کمی دارد. برای افزایش قدرت، باید در یک میله به صورت گروه در کن...

  ادامه مطلب
 • ترانسفورمر توزیع

  ترانسفورمر توزیع، بخشی از شبکه توزیع برق می باشد. با استفاده از مصرف کنندگان می تواند ولتاژ زیاد در خطوط با تنش بالا را به سطوح قابل استفاده کاهش دهد. فناوری ها این دستگاه ها، دستگاه های بزرگی ه...

  ادامه مطلب
 • موتور گیربکس مخروطی

  موتور گیربکس مخروطی دارای محور خروجی عمود بر محور ورودی است. این دستگاه میتواند یک موتور و چرخ دنده را در یک بسته از پیش مونتاژ شده ترکیب کند. این امکان برای انواع مختلفی از موتور وجود دارد که مو...

  ادامه مطلب
 • میز نشانه گذاری دوار

  میز نشانه گذاری دوار یک محور شاخص را برای قرار گیری قطعات کاری بر روی ماشین ها و دستگاه ها ارائه می دهند. این دستگاه ها برای اینکه قطعات کاری به صورت دقیقی بر روی ماشین ها قرار بگیرند، طراحی شده ا...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ژنراتور ( مولد تابع )

  دستگاه‌های ژنراتور (مولد تابع)در سیستم‌های قدرت قرار دارند که برق آماده به کار، پشتیبانی و اضطراری را برای سیستم‌هایی که از شبکه برق خارج هستند تامین می‌کنند. کاربردها: دستگاه‌های ژنراتور ...

  ادامه مطلب
 • دستگاه استخراج دود

  دستگاه استخراج دود هوای مضر تولید شده توسط یک فرآیند خاص را از بین می برد و آن را دفع می کند ، و مانع از تنفس کارگران از مواد خطرناک می‌شود. کاربردها این دستگاه ها در محل کار در طول جوشکاری ، چسب ...

  ادامه مطلب
 • تسمه های دندانه دار

  تسمه تایم دارای دندانه هایی است که از لغزش جلوگیری می کند. این کار باعث می شود که حرکت بدون اینکه سرعت تغییری کند به صورت زنجیره یا دنده انتقال یابد. تسمه سطح در مقابل این تسمه ها قرار دارند و می ت...

  ادامه مطلب
 • گیربکس کاهنده سیاره ای

  گیربکس سیاره ای از چرخ دنده های خورشیدی برای کاهش سرعت استفاده می کند. این دستگاه از یک یا چند چرخ دنده که به دور محوری دوار گردش می کنند ساخته شده است. هر کدام از این چرخ دنده ها به طور همزمان به د...

  ادامه مطلب
 • مبدل DC/DC

  مبدل DC / DC یک مدار است که ولتاژ خروجی آن با ترتیب دهی ولتاژ ورودی تنظیم می شود. ولتاژ خروجی می تواند بالاتر از ورودی باشد. کاربردها: مبدل های تقویت کننده (boost) در دستگاه های الکترونیکی قابل حمل و و...

  ادامه مطلب
 • نورد(آسیاب) غلطکی

  آسیاب(نورد) غلتکی دارای دو غلتک استوانه ای که به شکل موازی کنار یکدیگر قرار گرفته اند میباشد که با استفاده از آنها مواد را به انداز دلخواه پودر می کند. کاربردها آسیاب های غلتکی جایگزین سنگ آسیا...

  ادامه مطلب
 • ترازوهای دیجیتالی

  ترازوهای دیجیتالی نوعی کرنش سنج (استرین گیج ) هستند که با استفاده از ریزپردازنده های کوچکی که درون آن ها تعبیه شده است، تغییرات ناشی از فشار جسم قرار گرفته بر روی خود را اندازه می گیرد. کاربردها ...

  ادامه مطلب
 • آمپلی فایر)تقویت کننده قدرت )

  تقویت کننده قدرت سیگنال را به بار با امپدانس بار کم ارسال می کند. این ورودی می تواند جریان بالا یا متوسط یا ولتاژ بالایی داشته باشد. کاربردها تقویت کننده های فرکانس رادیو در ارتباطات RF متداول ه...

  ادامه مطلب
 • موتور گیربکس محور موازی

  موتورهای گیربکس محور موازی دارای محور های ورودی و خروجی موازی هستند. بنابراین ، آنها می توانند از هر نوع موتور یا گیربکسی استفاده کنند ، گرچه سیستم های دنده کاهنده عمودی، به عنوان یک نمونه که ...

  ادامه مطلب
 • دوربین های CCD

  یک دوربین CCD دوربینی است دیجیتالی که دارای سنسور دستگاه جفت کننده بار می باشد. کاربردها به دلیل شمارش پیکسل بالای این دوربین ها، قادر هستند که بر روی مکان های اطراف نظارت داشته باشند و اشیا و اج...

  ادامه مطلب
 • کامپیوترهای صنعتی

  کامپیوترهای صنعتی بیشتر برای کنترل فرآیندها و مبادله ی اطلاعات استفاده می شوند. این کامپیوترها از لحاظ عملکرد، قابلیت اطمینان،گزینه های توسعه، سازگاری، استقامت، ماندگاری با دیگر کامپیوترها ...

  ادامه مطلب
 • کامپیوترهای پنلی

  این کامپیوترها درواقع نقش رابط بین انسان و ماشین را ایفا می کنند. از کاربردهای آن ها می توان به کنترل فرآیندها در بخش های صنعتی از جمله در کشت و صنعت، کارخانه های شیمیایی، خطوط تولید خودروسازی، ...

  ادامه مطلب
 • گیربکس کاهنده محور تو خالی

  گیربکس کاهنده محور تو خالی یک چرخ دنده کاهشی است که سوراخ شده است. کلیدی وجود دارد که قسمت های چرخشی را وصل می کند، یکی در داخل دیگری قرار دارد. کاربردها از گیربکس کاهنده به مقدار زیاد برای انتق...

  ادامه مطلب
 • موتور گیربکس کامپکت

  موتور گیربکس کامپکت ، ترکیبی از موتور و چرخ دنده در یک بسته قابل استفاده میباشد، این موتور گیربکس به گونه ای طراحی شده است که حداقل فضای لازم را اشغال کند. این دستگاه می تواند از موتورهای AC ، DC ، ...

  ادامه مطلب
 • چرخ سنباده گردشی

  چرخ سنباده گردشی نوعی چرخ سمباده دیسکی است. این دستگاه حرکت خارج از مرکز و سیاره ای را با حرکت چرخشی دیسک ترکیب می کند. کاربردها این دستگاه ها سطح مواد را صاف می کنند تا آن را برای صیقل دادن یا عم...

  ادامه مطلب
 • نوارچسب

  نوارچسب، نواری طولانی و پارچه ای است که سطح آن توسط چسب پوشیده شده و به راحتی از حلقه خود جدا می شود. از نوار چسب ها برای چسباندن دو شی به هم و یا به عنوان پوشش حفاظتی استفاده می شود. کاربردها از ن...

  ادامه مطلب
 • دوربین های دیجیتالی

  دوربین های دیجیتالی دارای دستگاه بار جفت شده (CCD) و یا سنسور اکسید-فلز مکمل (CMOS) هستند. کاربرد دوربین های دیجیتال کاربردهای زیادی دارند. دوربین های دیجیتال جایگزین دوربین آنالوگ شده اند که دیگر ...

  ادامه مطلب
 • چرخ سمباده پنوماتیکی

  در این دستگاه برای صاف کردن و شکل دهی به شی مد نظر با استفاده از یک لنت ساینده و یا دیسک، مواد اضافی را از سطح مورد نظرحذف می کنند. سمباده های پنوماتیکی با استفاده از هوای فشرده عمل می کنند. کاربر...

  ادامه مطلب
 • ( تسمه همزمان ( سنکرون شده

  دندانه های تسمه همزمان اجازه می دهد که بدون لغزش کار کند. این موضوع باعث می شود بدون اینکه در سرعت تغییری ایجاد شود، حرکت به عنوان چرخ دنده یا زنجیر انتقال یابد. تسمه مسطح، در مقابل، می تواند خم ش...

  ادامه مطلب
 • جداساز مغناطیسی

  جداساز مغناطیسی از الکترو مغناطیس برای حذف عناصر آهنی یا پارامغناطیسی از جریان مواد عبوری از آن استفاده می‌کند. کاربردها از این دستگاه ها برای حذف آلاینده های فلزی از جریان فرآیند استفاده می ...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ژنراتور دیزلی

  دستگاه ژنراتور دیزلی شامل یک موتور دیزلی است که آلترناتور راهدایت می‌کند تا الکتریسیته تولید کند. دستگاه ژنراتور دیزلی بصورت ثابت یا قابل حمل هستند. مدل‌های مختلف آن از چندین کیلوگرم تا چندی...

  ادامه مطلب
 • موتور گیربکس سیاره ای

  موتور گیربکس سیاره ای این امکان را فراهم میسازد که یک موتور را با چرخ دنده های سیاره ای ( خورشیدی ) در پکیج های از پیش مونتاژ شده و آماده استفاده قرار می دهد. این موتور ها نسبت های قابل توجه کاهش و ...

  ادامه مطلب
 • جداکننده های مغناطیسی

  جداساز مغناطیسی از الکترو مغناطیس برای حذف عناصر آهنی یا پارامغناطیسی از جریان مواد عبوری از آن استفاده می‌کند. کاربردها از این دستگاه ها برای حذف آلاینده های فلزی از جریان فرآیند استفاده می ...

  ادامه مطلب
 • دستگاه(نشان گذاری) حکاکی

  این دستگاه علائمی ماندگار و ثابت را بر روی سطح محصول ایجاد می کنند. کاربردها این دستگاه ها آرم ها، اطلاعات شناسایی و ردیابی را بر روی قطعات مکانیکی، مواد صنعتی، مواد دارویی و بسته بندی ها حک و ی...

  ادامه مطلب
 • فیدر حجمی

  از فیدر حجمی برای اندازه گیری مواد مختلف بواسطه حجم آنها استفاده می شود. کاربردها از این دستگاه ها اغلب برای توزیع مایعات استفاده می شود، همچنین با استفاده از این دستگاه ها می توان جریان مواد ...

  ادامه مطلب
 • نرم افزار شبیه سازی

  نرم افزار شبیه سازی یک برنامه کامپیوتری است که برای پیش بینی خروجی های پروژه های طراحی شده، ایجاد شده است. محدوده ی این نرم افزارها از رفتار یک شی تا هر سیستم سازماندهی شده صرف نظر از دامنه را در ...

  ادامه مطلب
 • تعویض کننده ابزار

  دستگاه تعویض کننده ابزار به کار رفته در مراکز ماشینکاری CNC (کنترل عددی رایانه) و روبات های صنعتی ، دستگاه را قادر می سازد که چندین کار را انجام دهد. در حالی که همین شرایط دستگاههای مورد استفاده در...

  ادامه مطلب

کالاهای پر بازدید

کالاهای تحویل فوری

نمایشگاه های صنعتی

 عضویت ورود   ENGLISH


اگر مجموعه شما جزو صنایع مادر و معظم در فیلد پالایشگاه ، پتروشیمی ، حفاری ، نیروگاه ، معادن و فلزات ، خودروسازی ، تولید مواد غذایی و.... می باشد لطفا درخواست خود را بر روی سربرگ به فاکس 88206264 و یا ایمیل enquiry@iranindustryexpo.com بنام شرکت مهندسی و بازرگانی مشگاد ارسال فرمایید.
اگر مجموعه شما جزو بنگاه های متوسط و کوچک در فیلد تولید ، بازرگانی ، مشاوره ، پیمانکاری ، دانشگاه ، پژوهشگاه ، توزیع ، فروشگاهی وکارگاهی می باشد ، پس از عضویت و با پرداخت هزینه ( به ازای هر درخواست معادل 50 یورو ) از خدمات زیر برخوردار خواهید شد :
 • پاسخ به پرسش های فنی و دریافت مشاوره از سازنده ، دریافت کاتالوگ و اطلاعات تکمیلی
 • دريافت پرفورما از شرکت سازنده
 • اطلاع از زمان تحويل و قيمت خالص كالا
 • اطلاع از هزينه هاي حمل و ترخيص و کارمزد تا تحويل كالا به انبار شما در هر نقطه از كشور
 • دریافت پیش فاکتوررسمی ( ارزی و یا ریالی ) به روش کارمزدی
*صدور پیش فاکتور رسمی فقط به نام شرکتهای ثبت شده که دارای کد بازرگانی معتبر باشند انجام پذیر است. در صورتیکه در حین مکاتبه با شرکت سازنده مشخص شود که دارای نماینده انحصاری و یا شعبه در ایران بوده و یا به به هر دلیل شرکت سازنده از فروش کالا به بازار ایران استنکاف نماید ارایه این سرویس متوقف و وجه دریافتی به حساب کاربر عودت می شود

ادامه